Repertorio

Sendo esta unha Banda en continua renovación, tamén se pode dicir que esto está reflexado no seu repertorio. Así, ademáis das obras populares, como os...

Sendo esta unha Banda en continua renovación, tamén se pode dicir que esto está reflexado no seu repertorio. Así, ademáis das obras populares, como os pasodobles e sen olvidar as tradicionáis muiñeiras, incorporarónse nestes últimos tempos ó repertorio obras máis actuais. Con esto conséguese contentar a todo tipo de público, e achegar a música a tódolos espectadores.

Con afán de ofrecerlle ó público novas composicións e cunha idea de superarse día a día, a Banda de Arca actualiza constantemente o seu repertorio. Estas son algunhas das novas pezas que estamos preparando e que pronto serán habituais nos nosos concertos.